Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Дистанционна продажба на стоки

10.10.2014

Дистанционна продажба на стоки

Дистанционната продажба е облагаема със ставка в България. Доставките на нови превозни средства не се смятат на такъв тип продажба. Максимален необлагаем праг.

Дистанционна продажба е доставката на стоки, при която лице, регистрирано по ДДС доставя стоки до друга държава членка на ЕС на получател, който не е регистриран по ДДС.

Например, ако българска фирма, регистрирана по ЗДДС доставя стоки до друга държава членка на ЕС и получателят е нерегистрирано лице в другата държава, е налице дистанционна продажба. Дистанционната продажба е облагаема със ставката в България. Българската фирма доставчик следва да следи за достигането на съответния оборот за регистрация по ДДС в другата държава членка.

Когато лице, регистрирано по ДДС в друга държава членка на ЕС, извършва дистанционни продажби към български нерегистрирани по ЗДДС лица и стойността на дистанционните продажби за предходната или текущата календарна година надхвърля 70 000 лв., това лице е длъжно да се регистрира по ЗДДС в България. Задължението за подаване на заявление за регистрация възниква не по-късно от 7 дни преди датата на данъчното събитие за дистанционната продажба, с която общата стойност на дистанционните продажби надвиши 70 000 лв. Дистанционната продажба, с която се надхвърли посоченият праг, подлежи на облагане с ДДС.

Не се смятат за дистанционни продажби:

  • Доставките на нови превозни средства;

Стоките втора употреба, предмет на специален ред за облагане на маржа на цената.

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах