Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Неработещите фирми подават декларация до края на март ...

30.12.2017

Неработещите фирми подават декларация до края на март ...

Неработещите фирми няма да подават годишен данъчен формуляр и отчет за дейността. Условия, на които отговарят фирмите неосъществили дейност през 2017 г.

Фирмите, които не са осъществявали дейност през 2017 г., ползват едно облекчение в следствие на последните промени в Закона за корпоративно подоходно облагане. Те няма да попълват и подават годишен данъчен формуляр, както и да изготвят отчет за дейността си през годината, както това ставаше досега. Все пак им остава едно задължение и то е да декларират липсата на дейност в Търговския регистър. Тази информация ще трябва да бъде подадена и публикувана в регистъра до края на март следващата година. Положително обстоятелство е, че за тази цел фирмите няма да заплащат нищо на Агенцията по вписванията.

През 2018 г. няма промяна по отношение на ЕТ и фирми на бюджетна издръжка, които също не са длъжни да обявяват публично своите годишни отчети. При едноличните търговци не се налага и подаването на отделен формуляр за липса на дейност в Агенция па вписванията за публикуване в Търговския регистър.

Кои са фирмите, за които се признава, че не са осъществили дейност през 2017 г. по смисъла на счетоводния закон?

Те трябва да отговарят на следните условия:

  • нямат извършени сделки по смисъла на Търговския закон;
  • нямат приходи по смисъла на Закона за счетоводството и неговите стандарти;
  • не са правили инвестиции;
  • не са купували стоки и услуги с цел да реализират печалба.

За вписване на нови фирми в Търговския регистър вече се попълват нови формуляри. Разликата със старите е малка, но съществена, тъй като Агенцията по вписванията няма да приема от старите заради тази промяна. Тя се състои в кратък текст в долната част на формуляра, който гласи, че когато в документа са попълнени данни, които законът не изисква, то това се счита за съгласие от страна на подателя тези данни да бъдат обработвани. Очевидно и държавните институции се опитват да се презастраховат по отношение опазването на личните данни.

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах