Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Регистрация по ДДС на свързани лица, извършващи еднородна дейност

13.12.2019

Регистрация по ДДС на свързани лица, извършващи еднородна дейност

Регистрация по ДДС на свързани лица, последователно извършващи еднородна дейност в търговски обект след промените от 01.01.2020 година

Още през лятото на 2018 година министърът на финансите обяви, че по черноморието в ресторантите периодично се сменя фирмата, която работи в тях и то точно преди да достигне прага за регистрация по ЗДДС от 50 000 лева и след това дейността продължава чрез друга фирма.
От началото на 2019 година с промени в ЗДДС се намали срокът за регистрация от 14 на 7 дни от началото на месеца, следващ периода от 12 последователни календарни месеца или по-малко, през които е достигнат прага за регистрация. Също се въведе ново правило, че ако оборотът за задължителна регистрация е достигнат за по-малко от 2 последователни календарни месеца, то заявлението за регистрация се подава в 7-дневен срок от достигането на оборота, а не от началото на следващия месец.
От началото на 2020 година с новите промени в ЗДДС режимът за такива фирми се затяга още повече.
Ако свързани фирми или фирми, действащи съгласувано последователно извършват еднородна дейност в търговски обект, то за фирмата, която започва дейност в обекта се приема, че има оборот равен на оборота на свързаните фирми за последните 12 месеца, като този оборот се счита за реализиран на първия ден от дейността в обекта.
Така за първи път в законодателството на България различни фирми се третират като една и оборотът им се изчислява общо.
Това правило важи само ако новата фирма извършва дейност в същия търговски обект, в който са извършвали дейност свързаните фирми. Ако е имало прекъсване на дейността за повече от 1 месец, се приема, че дейността не е последователна.
Със сигурност ще възникнат много спорове и казуси относно това какво означава "действащи съгласувано".
Определението за еднородна дейност също е разтегливо: еднородна е дейността ако има значителна идентичност на поне 2 от следните критерии: предлаганите стоки и услуги, персонала, използваните активи, доставчиците и клиентите и търговската марка.
Според мотивите на вносителя на законопроекта се има предвид само последователно извършване на дейност в обекта, а не паралелна (едновременна) дейност на повече фирми в него. Въпреки това ако в един обект една фирма извършва дейност и друга фирма започне да извършва еднородна дейност, без първата фирма да е прекратила дейността си, НАП може да приеме това като последователно извършване на дейността.
Оборотът на фирмите също не се изчислява сумарно постоянно, а само за новата фирма и то в първия ден от извършването на дейност в обекта.
Обект означава физически обект с адрес, а не примерно онлайн магазин.
Промяната влиза в сила от 01.01.2020 година, но според преходните и заключителните разпоредби лицата в заварено положение подават заявление за регистрация по ЗДДС в срок от 14 дни от влизането на закона в сила, т.е. до 14.01.2020 година. Може би се има предвид, че в справката за оборота за последните 12 последователни календарни месеца, преди текущия, която всяко нерегистрирано по ЗДДС лице е длъжно да прави всеки месец, в оборота за тези 12 месеца ще бъдат включени и оборотите на свързаните фирми, ако в рамките на тези 12 месеца имаме първи ден на извършване на дейността. Например ако е имало фирма, която е започнала дейност през януари 2019 година, то оборотът й за януари 2019 година включва оборотът на свързаните фирми за последните 12 месеца преди текущия, т.е. за 2018 година, и тогава ако този оборот заедно с оборота на новата фирма от 2019 година надхвърлят прага за регистрация, то фирмата ще е задължена да подаде заявление за регистрация до 14.01.2020 година.
Можем само да очакваме разяснение на тези нови текстове.

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах