Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Болнични и Обезщетения за неработоспособност от НОИ

01.02.2015

Болнични и Обезщетения за неработоспособност от НОИ

Кой може да се възползва от обезщетения при временна неработоспособност и при бременност и раждане? Права, възнаграждения и срокове определени от КСО.

Обезщетенията при временна неработоспособност и майчинство се изплащат от НОИ (Националния Осигурителен Институт) и са регламентирани в КСО (Кодекса за Социално Осигуряване).

Обезщетения от НОИ при временна неработоспособност

Правото на обезщетение от НОИ при временна неработоспособност за общо заболяване е регламентирано в чл. 40 от КСО.
Осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение вместо възнаграждение за времето на отпуск поради временна неработоспособност и при трудоустрояване, ако имат най-малко 6 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. Изискването за 6 месеца осигурителен стаж не се отнася за лицата, ненавършили 18-годишна възраст.
Осигурените лица за трудова злополука и професионална болест имат право на парично обезщетение за трудова злополука или професионална болест, както и на обезщетение при трудоустрояване в тези случаи независимо от продължителността на осигурителния стаж.
Паричните обезщетения за временна неработоспособност, трудоустрояване, бременност и раждане и за отглеждане на малко дете и помощите от държавното обществено осигуряване се изчисляват и изплащат от Националния осигурителен институт на осигурените лица по декларирана от тях лична банкова сметка.
Възнаграждението, от което се определя обезщетението от НОИ при временна неработоспособност при за общо заболяване е регламентирано в чл. 41 от КСО.
Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване се изчислява в размер 80 на сто, а за временна неработоспособност поради трудова злополука или професионална болест - в размер 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху които са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица - внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 18 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на неработоспособността. Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване не може да надвишава среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението.
За дните, включени в периода от 18 календарни месеца се взема предвид среднодневната минимална работна заплата за страната за съответния период, ако лицето:
- не е било осигурено за общо заболяване и майчинство;
- е ползвало неплатен отпуск, който се зачита за трудов или служебен стаж;
- е ползвало отпуск за отглеждане на малко дете;
- е било осигурено по законодателството на друга държава по условията на международен договор, по който Република България е страна.

 

Обезщетения от НОИ при бременност и раждане

Правото на обезщетение от НОИ за бременност и раждане е регламентирано в чл. 48 от КСО.
Осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за бременност и раждане вместо трудово възнаграждение, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск.
Възнаграждението, от което се определя обезщетението от НОИ за бременност и раждане е регламентирано в чл. 49 от КСО.
Дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица - внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане. Дневното парично обезщетение не може да бъде по-голямо от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението.
По същия начин за дните, включени в периода от 24 календарни месеца се взема предвид среднодневната минимална работна заплата за страната за съответния период, ако лицето:
- не е било осигурено за общо заболяване и майчинство;
- е ползвало неплатен отпуск, който се зачита за трудов или служебен стаж;
- е ползвало отпуск за отглеждане на малко дете;
- е било осигурено по законодателството на друга държава по условията на международен договор, по който Република България е страна.

Сроковете за изплащане на паричното обезщетение при бременност и раждане са регламентирани в чл. 50 от КСО.
Осигурената за общо заболяване и майчинство майка има право на парично обезщетение при бременност и раждане за срок 410 календарни дни, от които 45 дни преди раждането.
Когато раждането стане преди изтичането на 45 дни от началото на ползването на обезщетението, остатъкът до 45 дни се ползва след раждането.
Осигуреният за общо заболяване и майчинство баща/осиновител има право на парично обезщетение при раждане на дете в размера, определен по реда на чл. 49, след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни, ако има 12 месеца осигурителен стаж.

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах