Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Авансово облагане на наеми

11.10.2015

Авансово облагане на наеми

Промяната на ЗДДФЛ е приета в началото на тази година, но започна да се прилага от четвъртото тримесечие. Авансово облагане на наеми за физически лица.

С промяна на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) се дава възможност на лицата, получаващи доходи от наем или доходи от друга стопанска дейност от фирми да избират дали платецът на дохода да им удържи авансов данък за четвъртото тримесечие на годината.

Промяната влезе в сила с промяна на ЗДДФЛ от 01.01.2015 г., но на практика започва да се прилага от четвъртото тримесечие на 2015 г.

Промяната се отнася за физически лица, получаващи доходи от наем или друга стопанска дейност. Лица, получаващи доходи от друга стопанска дейност са физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, които получават доходи от:

  • дейност като земеделски стопани, за производство на непреработени продукти от селско стопанство;
  • дейност за производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство, от горско стопанство, от ловно стопанство и от рибно стопанство;
  • авторски и лицензионни възнаграждения;
  • упражняване на занаят, които не се облагат с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси;
  • от упражняване на свободна професия или възнаграждения по извънтрудови правоотношения.

Ако платецът на дохода е фирма, предприятие или самоосигуряващо се лице, той е длъжен да им удържи авансов данък при изплащането на дохода.

Платецът на дохода не удържа данък, когато лицето, придобиващо дохода, е самоосигуряващо се лице по смисъла на Кодекса за социално осигуряване и декларира това обстоятелство с писмена декларация пред платеца на дохода.

Данъкът, който предприятията и самоосигуряващите се лица - платци на доходи, са задължени да удържат се внася в бюджета в срок до края на месеца, следващ тримесечието на изплащане на дохода.

Досега не се удържаше и не се внасяше авансов данък за доходи, придобити през четвъртото тримесечие на годината.

С промяната се дава възможност на получателя на дохода писмено да декларира Счетоводител пред предприятието или самоосигуряващото се лице - платец на дохода, че желае удържане на данък. В този случай данъкът ще бъде удържан при изплащането на дохода и получателят няма да бъде задължен да подава годишна данъчна декларация, в случай че няма други доходи подлежащи на деклариране.

Ако получателят на дохода не декларира, че желае удържане на данък за четвъртото тримесечие, се запазва досегашния ред, фирмата не удържа данък, а получателят подава годишна данъчна декларация и заплаща дължимия данък в държавния бюджет.

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах