Счетоводна къща Контабил Русе
< Назад

Полезно

.

Активи и Пасиви - какво представляват? - Счетоводна ...

26.01.2018

Активи и Пасиви - какво представляват? - Счетоводна ...

Полезна информация за хора, стартиращи свой бизнес. Същност и видове на активи и пасиви, обяснени на достъпен език от счетоводна къща Контабил ЕООД.

Голяма част от читателите са хора, които точно в този момент поставят основите на своя бизнес. Ние от счетоводна къща „Контабил” ЕООД гр. Русе знаем колко трудоемко е това да проходиш от нулата и да се извишиш чак до върха. През годините сме били съюзници на редица неопитни търговци, превръщащи се в сериозни и конкурентоспособни бизнесмени. За да достигнете върхови позиции в бизнес делата си, то следва да сте перфектно запознати с това какво представляват активите и съответно пасивите.

Какво са активите и какво всъщност трябва да знаем за тях?

Стопанските средства, или наричани още активи, е собственост на дадено предприятие, придобивано през годините, чрез изпълняване на стопанска дейност. Този вид ресурс се използва най-вече за икономически цели. Средствата са постоянно в активно състояние, заради това, че движението им не прекъсва. По този начин самото предприятия успява да придобие стойност.

Това, че активът вече е придобит от дадено предприятие съвсем не значи, че той не би могъл да се замени от други активи, както и използван за погасяване на задължения, в случай че съществуват такива. Много често се налага да се разпределя между отделните собственици в дадено предприятие, както и да бъде инвестиран в друг вид предприятия. Всичко е въпрос на единодушие и индивидуална преценка на обстоятелствата. С няколко думи – икономическата изгода на актива се реализира по няколко различни начина.

Колко вида активи съществуват?

Най-често, те биват групирани в дълготрайни и краткотрайни. Това е резултат от времето, необходимо за възстановяването на актива в неговата номинална форма. Тези, които спадат към дълготрайните, участват сравнително по-продължително време в икономиката на предприятието. Срокът, в който биват ползвани, надвишава една година. Те, на свой ред, биват разделяни на финансови дългосрочни, дълготрайни нематериални и дълготрайни материални.

  • Финансови дългосрочни активи (ФДА) – това са активите, които не вземат участие в текущата дейност на самото предприятие. Те имат финансова форма на въплъщение. За да бъде разбираемо за онези от вас, на които бизнесът им едва прохожда, то следва да обобщим, че в повечето случаи става въпрос за финансови инструменти, преотстъпени на други предприятия за ползване. Разбира се, очаква се възвръщаемост от тях, но срокът не може да бъде предварително уточнен.
  • Дълготрайни материални активи (ДМА) – активи, които безспорно имат материално – веществена форма. Към тази група спадат всички онези машини, сгради, съоръжения, земи, офис обзавеждания и други.
  • Дълготрайни нематериални активи (ДНМА) – те се различават от ДМА, поради ясната причина, че са продукти на интелектуалния труд, извършван от човека. Тук не става въпрос за нещо материално, тъй като към тази група активи не принадлежат парични средства. Това са всички онези права върху различни индустриални собственици, софтуерни продукти, патенти, авторски права и много други. Те са от ключова важност за развитието на един бизнес, без значение дали е среден, дребен или едър.


Това, на кратко, е историята за същността на активите, както и видовете такива. Вярваме, че сме успели да изградим у вас достатъчно кристална представа, така че сами да можете да ги разграничавате помежду им. В случай, че това не би могло да се осъществи, то не бива да изпадате в излишен стрес, тъй като на ваша страна е екип от опитни професионалисти, готов да ви съдейства във всеки един момент.

Какво е пасиви?

За да се развива дейността в едно предприятие, то се нуждае не само от активи, но и от пасиви. Тук моментално изплува въпроса „Що е пасив?”. Капиталовите средства, за които споменахме в предното изречение, че са нужни за развитието на бизнеса, са така наречените пасиви. Това са още привлечените средства или лица, служещи за осъществяване на дейността в предприятието. Уреждането на този вид задължения до известна степен води до изтичане на активите, тъй като те са пряко свързани помежду си.

Много са начините, чрез които би могло да се осъществи въпросното уреждане на задълженията. Най-често за това се използва плащане в брой, както и прехвърляне на други активи, опростяване на задълженията или друго.

Колко вида пасиви съществуват?

Подобно на активите, пасивите също се делят на два вида – краткосрочни и дългосрочни.

  • Дългосрочни - погасяването на дългосрочните изисква сравнително дълъг срок. Става въпрос за няколко години. Към тази група спадат всички онези  данъци, банкови задължения, задължения за лизинг и други.
  • При краткосрочните периодът е не по-дълъг от една година. Прието е дължимото да бъде изплатено в рамките на отчетния период. Те на свой ред се разделят още на финансирания с краткосрочен характер и краткосрочни задължения.


Надяваме се днешната статия да е била изключително полезна за хората, стартиращи свой собствен бизнес. Материята, която разнищвахме по-горе в изложението, по никакъв начин не би могла да се определи като елементарна, но същевременно с това тя може да достигне до вас по начин, по който да я разтълкувате мигновено.

Знаете ли по какво можете да познаете дали един счетоводител е истински професионалист? Не става въпрос за дипломите и специализациите, които е натрупал, а за способността му да предава информацията, на некомпетентния в тази ниша гражданин, по начин, изцяло разбираем за него. Не е случаен фактът, че предлагаме услугите на „Контабил” ЕООД в гр. Русе. Счетоводната къща се е доказала редица пъти,  успявайки да завоюва безспорна върхова позиция.

 

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах